Pravila

Objavljivanje oglasa je dostupno isključivo registrovanim korisnicima. Pre nego što krene sa oglašavanjem na našem portalu svaki korisnik je dužan da se registruje. Registracija je besplatna i služi radi sigurnosti kako zlonamerni korisnici ne bi mogli da zloupotrebljavaju naše usluge i ometaju naše korisnike.

Portal NapraviSam.rs ne odgovara za sadržaj oglasa. Tačnost podataka u oglasu je isključivo u nadležnosti lica koje je postavilo oglas. Svaka transakcija koju obavite sa prodavcem je isključivo između Vas i onoga ko prodaje, stoga portal NapraviSam.rs ne snosi nikakvu odgovornost.

  • Sadržaj oglasa ne sme ni na koji način da vređa čitaoce, autore drugih oglasa ili bilo koju drugu osobu.
  • Isti ili sličan oglas će automatski biti obrisan.
  • U slučaju višestrukog ponavljanja istog oglasa od strane jednog autora, podleže sankcionisanju njegovog naloga i svih njegovih oglasa na sajtu.
  • Za sadržaje koji sadrže eksterne linkove ne preuzimamo nikakvu odgovornost.
  • Za sadržaj stranica na koje su postavljeni linkovi odgovaraju vlasnici tih stranica.
  • Reklamiranje drugih web sajtova je zabranjeno.
  • Sajt zabranjuje objavljivanje oglasa lične prirode.
  • Nije dozvoljeno oglašavanje kojim se promoviše zarada u vidu lanaca sreće, piramidalnih i drugih sličnih sistema.
  • Sve oglase odobravaju administratori sajta posle pregleda istih.
  • Administratori sajta zadržavaju pravo da oglas ne objave ukoliko smatraju da je neprimeren ili krši neke od navedenih stavki.
pobednik pc press nagrada

NapraviSam.rs nagrađen kao najbolji sajt za 2016. u kategoriji Moderna porodica, u okviru godišnjeg izbora PC Press Top 50.

DRUŠTVENE MREŽE

facebooktwitter