NapraviSam.rs je internet portal koji svojim posetiocima pruža zanimljive i kreativne ideje i uputstva na bazi "uradi sam" koncepta. Registrovani korisnici imaju mogućnost besplatnog postavljanja malih oglasa, pisanje komentara u vezi uputstava, kao i preuzimanje originalnih planova u pdf formatu.

Korišćenjem ovih web stranica prihvatate sve uslove koji slede.

NapraviSam.rs zadržava pravo izmene ili dopune uslova korišćenja, jednostrano bez prethodnog obaveštenja i nije odgovoran za nastale posledice koje se mogu pojaviti kao posledica promena.

Odricanje odgovornosti

Svi tekstovi i uputstva su samo neobavezne informacije. Koristite ih na svoju ličnu odgovornost i rizik. NapraviSam.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za predloge date u člancima. NapraviSam.rs nije odgovoran za materijalnu, finansijsku, duševnu, ili bilo kakvu drugu vrstu štete koja može nastati kao rezultat korišćenja ovog portala.

Ni pod kakvim okolnostima NapraviSam.rs neće biti odgovoran nijednom korisniku, u smislu njegovog pravilnog ili nepravilnog korišćenja ili oslanjanja na sadržaje NapraviSam.rs.

Portal NapraviSam.rs ne odgovara za sadržaj oglasa. Tačnost podataka u oglasu je isključivo u nadležnosti lica koje je postavilo oglas. Svaka transakcija koju obavite sa prodavcem je isključivo između Vas i onoga ko prodaje, stoga portal NapraviSam.rs ne snosi nikakvu odgovornost.

Zaštita privatnosti

Tokom pregledanja stranica portala NapraviSam.rs registruje se IP adresa i standardne web log informacije kao što su tip browsera i strane koje ste otvorili u toku posete. Ovakve posete stranicama portala su u potpunosti anonimne jer se ne prikupljaju lične informacije posetilaca. Neki servisi na našem portalu zahtevaju registraciju posetioca i u tom slučaju dostavljate nam Vaše ime i prezime i email adresu.

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika, kojima dajemo mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje, kao i to da li žele da trajno izbrišemo njihove podatke iz baze.

Sigurnost podataka

Naš sajt se nalazi na serveru provajdera i sa naše strane koristimo sve što je u našoj moći da zaštitimo podatke koji zlonamernici mogu neovlašćeno preuzeti. Međutim, ne možemo garantovati zaštitu podataka od presretanja, krađe, ili zloupotrebe od strane trećih lica.

Važno:

U slučaju da se ne slažete sa gornjim uslovima korišćenja molimo Vas da ne koristite naš portal, odnosno da napustite naše stranice, u suprotnom, odnosno Vašim pristankom dajete saglasnost da se slažete sa svim navedenim uslovima.

U slučaju da ste registrovani korisnik koji ne želi dalje da koristi servise zbog kojih se registrovao, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. da trajno izbrišemo Vaše podatke iz baze.

 

pobednik pc press nagrada

NapraviSam.rs nagrađen kao najbolji sajt za 2016. u kategoriji Moderna porodica, u okviru godišnjeg izbora PC Press Top 50.

DRUŠTVENE MREŽE

facebooktwitter